1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. S tem razpisom ministrstvo spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju. Podprli bodo različne dejavnosti, tudi naložbe v dodajanje vrednosti lesu, lokalno samopreskrbo, ohranjanje narave in kulturne dediščine, socialno varstvo, turizem, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov in drugo.

Na razpis se lahko prijavijo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zavodi in zadruge. Njihove naložbe pa morajo biti v naseljih z manj kot pet tisoč prebivalci, razen pri naložbah nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  Povrnili jim bojo polovico stroškov, povezanih z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, ter stroškov nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Najnižji znesek podpore bo pet tisoč evrov na vlogo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega znaša delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije, pa 25 odstotkov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja