3. javni razpis za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Predmet 3. javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  je  podpora za  dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in  10.  februarjem  2014, zaradi  napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 evrov in sicer 1.500.000 evrov iz programa razvoja podeželja 2014–2020 – EU del in 500.000 evrov iz programa razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Javni razpis se deli na 4 sklope: -sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, – sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, – sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in – sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.

Informacije o razpisu lahko dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, INFO točki Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Rok za posredovanje vloge je do 13. marca 2024.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-programa-razvoja-podezelja-2014-2020/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja