4. javni razpis “Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018”

Predmet javnega razpisa  je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Cilj javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 evrov, od tega je 6.000.000 evrov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije ter 9.000.000 evrov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja

Rok za sprejem ponudb je 12. september 2018.

Več informacij o razpisu lahko dobite na spletni strani ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405

Dodatne informacije lahko pridobite na:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: [email protected].

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja