5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo nudil podporo za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Cilj javnega razpisa je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.555.000 evrov, od tega:

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,  skupno 150.000 evrov;

– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 1.400.000 evrov;

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov.

Več informacij nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana, INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije in INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem potekal od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Javni razpis v celoti lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja