Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI

Države razvitega sveta, med njimi tudi Slovenija, se soočajo z intenzivnim procesom staranja prebivalstva, kar predstavlja enega največjih družbenih izzivov prihodnosti. Da se bo Slovenija lažje prilagodila na izzive, ki nas čakajo, se v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev izvaja projekt – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki podjetjem pomaga pri upravljanju s starajočo se delovno silo.

Za projekt, ki se bo izvajal do leta 2022, je namenjenih blizu 30 milijonov evrov in prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi se bodo okrepile kompetence starejših zaposlenih, ozaveščalo se bo o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotovljena bo podpora delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Vsako leto bodo organizirane brezplačne strokovne delavnice z naslovom Zavzeti ASI, ki bodo namenjene vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Leta 2019 bosta izvedena dva cikla delavnic.

V okviru projekta bosta vsako leto izvedena tudi mednarodna konferenca in natečaj s priznanjem »Starejšim prijazno podjetje«, Z leti še vedno zavzeti, s katerim se želi dati veljavo delodajalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, in povečati njihovo prepoznavnost. Ta je, s pomočjo določenih aktivnosti in sofinanciranja podjetij (npr. izdelava strategij, usposabljanje starejših zaposlenih, pilotni projekti, cikli strokovnih delavnic ipd.), namenjen ozaveščanju delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje, okrepitvi kompetenc in motiviranju starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti in odpravi negativnih stereotipov.

Že novembra 2017 je bil objavljen Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki nosilcem kadrovskega razvoja ponuja praktične rešitve za upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah. Predstavlja tudi dobre prakse, ukrepe in orodja, ki so že uveljavljeni v Sloveniji in mednarodnem okolju. Jeseni 2018 je katalog že doživel prvo posodobitev in dopolnitev.

Več o katalogu na spletni strani:
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/katalog-upravljanja-starejsih-zaposlenih/

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o tem na spletni strani ministrstva:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja