Dodatna spodbuda za razvoj malih in srednje velikih podjetij SID banke, ki upravlja Sklad skladov in Slovenskega podjetniškega sklada

SID banka širi nabor instrumentov v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ter uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Prednost take oblike financiranja je, da podjetja pridejo do sredstev brez potrebnih zavarovanj. Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 evrov, neposredne naložbe pa med 100.000 in 600.000 evrov, vendar največ do 1,2 milijona evrov. Do naložbe v kapital so upravičena podjetja, ki imajo ob oddaji vloge za financiranje že zagotovljena dodatna vplačila v kapital zasebnega sektorja, ob oddaji vloge poslujejo najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije. Financiranje bo namenjeno mikro in malim podjetjem v začetni fazi razvoja, ki so organizirana v obliki delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo so nizko kapitalizirana in težko dostopajo do financiranja preko poslovnih bank.

Od konca julija pa vse do porabe sredstev bodo na voljo sredstva, v obliki naložbe v kapital podjetij in kvazi lastniškega financiranja v obliki konvertibilnega posojila pri Slovenskem podjetniškem skladu. Slovenski podjetniški sklad bo 10 milijonom evrov iz okvira Sklada skladov dodal še najmanj 3 milijone evrov lastnih sredstev. Slovenski podjetniški sklad nadaljuje že utečeno financiranje mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z že nadgrajeno linijo semenskega kapitala.

Sklad skladov je namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetij, naložb na področju raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. V njem je z 253 milijoni evrov evropskih sredstev ter prispevki finančnih posrednikov, končnim prejemnikom na voljo 400 milijonov evrov.

 

Več o Skladu skladov na spletni strani:

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja