DOGOVOR ZA RAZVOJ PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE

Z dogovorom za razvoj Podravske razvojne regije se potrdijo trije regijski projekti in dva sektorska projekta, ki so v slednjem navedeni in okvirno predstavljeni.

Seznam projektov:

 

  1. Projekt: Drava, reka za prihodnost – Natura 2000, (nosilec projekta: MRA – Mariborska razvoj agencija, skupna vrednost projekta: 6.075.336,70 EUR; vrednost sredstev državnega proračuna Ministrstva za okolje in prostor: 911.300,50 EUR in evropskih sredstev: 5.164.036,19 EUR). Za ta projekt, ki spada v prednostno naložbo 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami, so sredstva načrtovana v evidenčnem projektu pri Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), številka: 1541-15-0014.
  2. Projekt: Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab«, (nosilec projekta: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, skupna vrednost projekta: 1.600.000,00 EUR; vrednost sredstev državnega proračuna Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 320.000,00 EUR in evropskih sredstev: 1.280.000,00 EUR). Za ta projekt, ki spada v prednostno naložbo 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve, so sredstva načrtovana v evidenčnem projektu SVRK.
  3. Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart – Centralna čistilna naprava Lenart, (nosilec  projekta: Občina Lenart, skupna vrednost projekta: 4.880.000,00 EUR; vrednost sredstev državnega proračuna Ministrstva za okolje in prostor: 738.437,12 EUR in evropskih sredstev: 3.050.362,88 EUR; vrednost in viri sredstev občinskega proračuna: 1.091.200,00 EUR). Za ta projekt, ki spada v prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice, in ki presegajo te zahteve, so sredstva načrtovana v evidenčnem projektu pri SVRK.
  4. Projekt: Revitalizacija gradu Borl, (nosilec projekta: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, skupna vrednost projekta: 1.552.000,00 EUR; vrednost sredstev državnega proračuna Ministrstva za kulturo: 352.000,00 EUR in evropskih sredstev: 1.200.000,00 EUR). Sredstva so načrtovana v evidenčnem projektu Načrta razvojnih programov RS št. 1541-15-0014 pod prednostno naložbo 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti.
  5. Projekt: Daljinska kolesarska povezava Trbonje – Maribor, (nosilec projekta: republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, skupna vrednost projekta: 203.619,00 EUR; vir sredstev je v celotni vrednosti integralni državni proračun Ministrstva za infrastrukturo), ki je bil v okviru teritorialnega razvojnega dialoga predlagan kot sektorski projekt s strani Ministrstva za infrastrukturo. Sredstva so zagotovljena v projektu Načrta razvojnih programov KOLE Trbonje – Maribor št.: 2415-08-0016.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja