Drugi javni razpis »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec decembra objavilo drugi javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve.

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000. Sredstva so nepovratna in znašajo  60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo ter prispevek Republike Slovenije v višini 15.000 evrov.

Vlagatelj vloži vlogo za nadomestilo v koledarskem letu, za katero uveljavlja nadomestilo. Vlagatelj lahko vloži vlogo vsako leto do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izplačilo nadomestila je upravičeno za koledarsko leto, v katerem je vlagatelj vložil vlogo. Upravičenci so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

V skladu s 50. členom Uredbe je upravičeni strošek operacije nadomestilo za izpad prihodka iz dejavnosti akvakulture na območjih NATURA 2000 zaradi kormoranov.

Informacije o javnem razpisu nudi INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, v Ljubljani.

Javni razpis je objavljen na spletni strani:

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Akva_o__s__P.pdf

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja