Drugo javno povabilo podjetjem za usposabljanje starejših zaposlenih

Za usposabljanje starejših zaposlenih, je podjetjem  na voljo 10 milijonov evrov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil javno povabilo Celovita  podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, na katerem lahko podjetja pridobijo finančna sredstva za usposabljanje starejših zaposlenih.

Namen povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja sta dva sklopa in sicer Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih kar zajema izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležbo v motivacijskih programih za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih.

Prijavnico lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Javno povabilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o javnem povabilo lahko najdete na spletni strani sklada:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja