Evropska sredstva tudi za socialno aktivacijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred kratkim objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Vrednost javnega razpisa znaša nekaj manj kot 17,9 milijona eurov, od tega bo prispeval približno 14,3 milijona evrov evropski socialni sklad.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in bodo s celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev  in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Z razpisom želi ministrstvo sofinancirati 27 večletnih projektov in sicer predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in  predvidoma 9 projektov  v  kohezijski  regiji Zahodna Slovenija, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in bodo zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Rok za oddajo ponudb je do 18.junija 2019. Vprašanja v zvezi z razpisom je možno posredovati do 12. junija 2019.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1095

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja