Evropski denar tudi za ohranitev evrazijskega risa v Sloveniji

Na pobudo mednarodnega projekta Interreg-3Lynx tudi v Sloveniji v začetku junija obeležujemo mednarodni dan risov. V Sloveniji pa obeležujemo tudi 45-letnico ponovne naselitve risov.

Trajanje mednarodnega projekta je 3 leta, od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020.

Pri mednarodnem projektu sodeluje  12 partnerjev iz 6 držav;  Češke, Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Skupna vrednost projekta znaša 2.318.783,94 EUR, od tega ima Zavod za gozdove na voljo 214.060,49 EUR, 15 % je lastni delež.

Namen projekta je uskladitev monitoringa, upravljanja in ohranjanja evrazijskega risa s pomočjo sodelovanja različnih pristojnih organizacij na območju treh populacij risa v Evropi. Cilj je vzpostavitev skupne strategije na meddržavnem in populacijskem nivoju.

Evrazijski ris je ogrožena vrsta v Evropi, ki je zavarovana tako na ravni držav članic kot tudi habitatne direktive. Glavne grožnje ohranitvi risa so ilegalni lov in fragmentacija habitata, ki onemogoča migracije živali. Poleg tega pa neusklajeni monitoringi in razlike v upravljanju s populacijami onemogočajo koordiniran pristop k reševanju trenutne situacije.

Zavod za gozdove bo sodeloval s prenosom znanja, pridobljenega v okviru projekta LIFE Lynx, pri pripravi meddržavnega protokola monitoringa ter:

  • testiranju novih metod monitoringa na meddržavnem nivoju in prenosu znanja na druge projektne partnerje, pri čemer je cilj vzpostavitev in harmonizacija protokola znotraj držav na območju Dinarsko-Vzhodnoalpske populacije;
  • izboljšanje in posodobitev baze podatkov, ki je bila razvita v okviru projekta LIFE DINALP BEAR, za potrebe meddržavnega monitoringa;
  • pripravi strokovnih analiz dosedanjih ponovnih naselitev in doselitev velikih zveri. Glavni namen analize bo pregled dobrih praks, napačnih odločitev in pridobljenih znanj;
  • organizaciji obiska deležnikov iz Slovenije (lovcev, gozdarjev, ipd.) v druge države partnerice. Namen obiska bo izmenjava izkušenj s sorodnimi deležniki in projektnimi partnerji ter diskusija o ohranjanju risov in upravljanju s populacijo;
  • organizaciji dogodkov, ki bodo poudarili pomen ohranjanja risov in ozaveščali javnost preko rekreacije na območju njihovega habitata.

 

Spletna povezava do projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3Lynx.html

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja