Evropski denar za razvoj trajnostnega turizma na obmejnem območju Slovenije in Madžarske

Za program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko je, za obdobje 2014-2020, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjenih 14,8 miljona evrov. V prvem roku je bil izbran en projekt v vrednosti dobrih 882.000 evrov, v drugem pet v vrednosti 5,775 miljona evrov, v tretjem pa sedem projektov, vrednih 3,069 miljona evrov, skupaj 9,726 miljona evrov do sedaj.

Javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan se iz znanstveno-izobraževalne počasi razvija še v turistično ustanovo. Omenjeni zavod je udeležen v dveh od sedmih projektov. Kot vodilni partner je bil Zavod v projektu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, za obdobje 2014-2020, z akronimom »Back in the Day«, izbran v okviru 3. roka v vrednosti 218.407,50 evrov. Del nepovratnih sredstev je pridobil iz ESRR. Oba omenjena projekta sta usmerjena v razvoj trajnostnega turizma ter povezovanje obmejnih območij Slovenije in Madžarske.

V naslednjem vam predstavljamo projekt z akronimom »HORSE BASED TOURISM – HBT«, kjer je Javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan udeležen kot  projektni partner.

Prav od projekta Turizem s konji (Horse base tourism – HBT) si obetajo največ. Vodilni partner je Ustanova – Fondacija nazaj na konja, ki se ukvarja z aktivnostmi in terapijami s pomočjo konja, z oskrbo konj, s klasično šolo jahanja za otroke in odrasle, zraziskavami in izobraževanji v iz Cirkovcev pri Ptuju. Vrednost projekta je 695.848,25 evrov (ESRR del). Skupaj s projektnim partnerjem Helikon bodo v gradu, v madžarskem Blatenskem Kostelu (Keszheleyu), skupaj oblikovali turistično ponudbo popotovanja s konjskimi vpregami na treh večjih, posebej prirejenih kočijah, kjer bodo gostje spoznavali pokrajino in zanimivosti obmejnega območja Slovenije in Madžarske. V Dvorcu Rakičan si je možno ogledati manjšo muzejsko zbirko, večjo zbirko kočij pa v muzeju v Blatenskem Kostelu. Zaradi tradicije in možnosti konjeništva vidijo v kočijaštvu in tovrstnih popotovanjih veliko priložnost in tržno nišo, da postanejo središče te dejavnosti ne samo za Pomurje, ampak tudi čezmejno.

V svoji dejavnosti imajo, v sodelovanju z mariborsko univerzo, namen razviti hibridne kočije (kombinacija konjske vprege z možnostjo električnega pogona). Za to drzno idejo se še potegujejo za sredstva na programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, za obdobje 2014-2020, ter programu transnacionalnega sodelovanja Interreg Podonavje, za obdobje2014-2020. Na ta način bi razbremenili konje, potovanja bi lahko bila daljša, kočije pa bi lahko sprejele 15 do 20 potnikov.

Za konec bi vam radi še na kratko predstavili omenjenega projektnega partnerja v projektu z akronimom »Back in the Day«, kjer nastopa kot vodilni partner. V okviru projekta se bodo skupaj s projektnim partnerjem Göcseji Múzeum pri  Zalaegerszegu pripravljali na gradnjo svojega muzeja na prostem, na travniku, ob parku rakičanskega dvorca. Postavili bodo tradicionalno peč za žganje gline, morda pa tudi že kakšno muzejsko stavbo. Pozneje bodo kandidirali za sredstva za nadaljnjo postavitev muzeja.

Prek omenjenih dveh in še drugih projektov Javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan postopoma in v skladu s kulturno-varstvenimi smernicami obnavlja in daje nove vsebine rakičanskemu dvorcu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja