Izboljšanje zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja prebivalcem

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija,  in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je izboljšanje zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja prebivalcev 25 lokalnih skupnosti, kar bo doseženo z vzpostavitvijo in izvajanjem nadgrajenih preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle, vključevanjem ranljivih skupin v preventivne programe ter uvajanju modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Javni razpis pa je namenjen tudi zagotovitvi dodatnih prostorskih kapacitet, ki bodo prispevale h kakovosti izvajanja nadgrajenih preventivnih programov ter omogočile odpravo morebitnih fizičnih preprek dostopa do zdravstvenega doma gibalno oviranim osebam.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sklop 1 znaša 11.498.040,00 EUR, skupna razpoložljiva sredstva za sklop 2 pa 5.500.000,00 EUR. Zdravstveni domovi in občine bodo projekte izvajale v letih 2018 in 2019.

Rok za oddajo vlog je 20. 11. 2017.

Več o javnem razpisu najdete na povezavi: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja