Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje bo v kratkem objavilo v Uradnem listu RS javni razpis »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 6,1 milijona evrov za leta 2018, 2019 in 2020, in sicer:

  • podpora Evropske unije 4.880.000,00 evrov (80 %) in
  • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.220.000,00 evrov (20 %).

Obdobje upravičenosti stroškov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 30.6. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov bo od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 15. 8. 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. V okviru pilota bo ministrstvo zagotovilo podporo, svetovanje, spremljanje in usposabljanje tako izvajalcev formalne, kakor neformalne oskrbe, strokovnih delavcev na vstopni točki in pri konzorcijskih partnerjih v socialnem in zdravstvenem varstvu, ter druge zainteresirane strokovne javnosti.

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, pilotno preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo. Podprti bodo torej tisti pilotni projekti, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V tem okviru se bo podprla vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, usposabljanje strokovnega osebja in razvoj z IKT podprtih storitev ter strukture. Enotna vstopna točka bo kasneje delovala tudi v sistemu dolgotrajne oskrbe. Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

En odziv na “Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja