Javni povabili »Usposabljam.se 2020« in »Delovni preizkus 2020«

Predmet javnega povabila »Usposabljam.se 2020« je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, če tako odloči Zavod. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Javno povabilo je odprto od 30. januarja 2020 od 10:00 ure dalje do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. decembra 2020.

Več o javnem povabilu na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020

Predmet javnega povabila »Delovni preizkus 2020« je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, na konkretnem delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo.

Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur.

Javno povabilo je odprto od 30. januarja 2020 od 10:00 ure do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. decembra 2020.

Več o javnem povabilu na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020

Programa v okviru javnih povabil sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja