Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

SPIRIT Slovenija je objavil javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala.

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Vlogo na javni poziv lahko oddajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Roka za oddajo vlog sta, 1. rok od 11. oktobra 2021 do  15. novembra 2021 in 2. rok od 9. maja 2022  do  31. maja 2022.

Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni rok je 3.5 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Več o javnem pozivu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja