Javni razpis Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 evrov. Razdelitev sredstev po sklopih, glede na vrsto upravičenca, je 2.000.000 evrov za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije in 1.500.000 evrov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Cilj ukrepa je olajšanje likvidnostnih težav kmetijskih gospodarstev ter mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so nastale zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020.

Informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: [email protected],  INFO točki Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-21-izjemna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-kriza-zaradi-covid-19-se-posebej-prizadela-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja