Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

SPIRIT Slovenija je objavil nov javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov za katerega okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago  je 4.700.000,00EUR.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno  prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

Cilj  razpisa  je  do  leta  2023  podpreti  najmanj  47  mikro,  malih  in  srednje  velikih  podjetij  s   sedežem  v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Ciljna skupina/upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na teh trgih.

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog in sicer 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, in 30. 9. 2022.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter SPIRIT Slovenija.

Več o razpisu najdete na spletni strani SPIRIT Slovenija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja