JAVNI RAZPIS P 1plus 2020–GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Predmet  razpisa  so garancije  Sklada  za  bančne  kredite  s subvencijo  obrestne  mere,  ki  jih  razpisuje  Slovenski podjetniški sklad  v  sodelovanju  z izbranimi bankami. Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij preko novih  naložb,  posodabljanja  tehnološke  opreme  in  zagotavljanja obratnega  kapitala  v  povezavi  z  investicijami in  razvojnim  projektom.

Podjetjem  je  tako  omogočeno  konkurenčno  uveljavljanje  na  trgu, izboljšanje  tržnega  položaja  ter  širitev  dejavnosti,  izboljšanje financiranja  obratnih  sredstev,  povečanje  dodane  vrednosti  na zaposlenega  ter  ohranjanje  in/ali  ustvarjanje  novih  delovnih  mest  in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo  zadostnih jamstev  za  zavarovanje  bančnega  kredita  ali  za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do72.000.000EUR. Od tega je predvidoma:-54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge in -18.000.000 EUR je namenjeno izdajanju garancij za mlade, podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Javni razpis ima še naslednje prijavne roke za oddajo vlog, vloge pa se oddajo na ePortal Sklada in sicer 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani sklada:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P1plus/P1-plus-2020—JAVNI-RAZPIS_08.05.2020.pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja