Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, so naložbe v ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje), v ureditev gospodarskih poslopij kot so skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), v nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, v ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, v zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,  v nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika in v  kmetijsko mehanizacijo, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.015.046 evrov. Od tega je namenjeno 415.046 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in naložbe skupin kmetov, ter 3.600.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020. Vlogo za prijavo na razpis je možno oddati do 27. januarja 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/16-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja