Javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«.

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.000.000 EUR, od tega je delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekal od 16. decembra 2019 do vključno 13. februarja 2020. Informacije o razpisu lahko dobite  na − INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, e-mail: [email protected], INFO točkah KGZS in na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-majhne-kmetije/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja