Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

  1. aprila 2020 je bil za projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov in vključenimi raziskovalnimi institucijami, objavljen usmerjen 6. rok javnega razpisa za predložitev vlog.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov.

  1. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh: 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, 2 »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«, 3 »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave«.

Več o javnem razpisu na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:

http://www.si-at.eu/si2/2020/04/29/usmerjen-6-rok-za-projekte-s-podrocja-upravljanja-in-koristne-rabe-vodnih-virov-odprt-do-30-6-2020/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja