Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Še nekaj več kot 20 dni bo odprt razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«, ki je namenjen projektnim partnerstvom, pri čemer projektno partnerstvo sestavljajo 3 in največ 5 pravnih oseb.

Skupna vrednost razpisa je 3.638.312,00 EUR, maksimalna vrednost posameznega projektnega partnerstva pa 1.819.156,00 EUR.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022. Prijavitelj je dolžan zaključiti vse aktivnosti najkasneje do 30. 6. 2022.

Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Cilji javnega razpisa so:

– prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti;

–  izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela;

–  boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;

–   ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; .

–  bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednji aktivnosti:

– RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanje, mentorstvo oz. pomoč pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženje ipd.

–  RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Več o javnem razpisu, ki ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, lahko preberete na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-vkljucevanja-oseb-ki-so-pred-izgubo-zaposlitve-v-ukrepe-na-trgu-dela/.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja