Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRT Slovenija je objavila Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

Rok za oddajo vlog je 13. november 2017.

Z javnim razpisom želijo financirati izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah  (v  nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji, na območju Republike Slovenije, bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.

Aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa so: informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanje in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti, poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT regije, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in mala in srednje velika podjetja.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 13.875.600,00 v eur.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018 – 2023, oziroma traja do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu pa je:

– leto 2018: 2.081.340,00 eur

– leto 2019: 2.775.120,00 eur

– leto 2020: 2.775.120,00 eur

– leto 2021: 2.775.120,00 eur

– leto 2022: 2.775.120,00 eur

– leto 2023:    693.780,00 eur.

Podrobnejše informacije o javnem razpisu, pogojih za prijavo in merilih za izbor so v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki se nahajajo na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-29-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-za-potencialne-podjetnike-in-podjetja-v-okviru-Slovenskih-poslovnih-toc.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja