Javni razpis “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020”

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Cilji javnega razpisa so:

–              povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

–              zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

–              vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

–              zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

–              povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

–              usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Rok za prijavo na javni razpis je do 16. marca 2020.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, v Ljubljani vas vljudno vabi, da se udeležite predstavitvene delavnice, ki bo 10. februarja v veliki sejni sobi v pritličju ministrstva. Ura predstavitve bo določena naknadno.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture-2020/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja