Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022.

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe).

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 evrov.

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu na spletni strani

http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/21/1/razpis-obzorje-2020-21-1.asp

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja