Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Javni razpis je bil objavljen 23. 2. 2018, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira mala in srednje velika podjetja, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je, skladno s pogoji iz Dvostranskega sporazuma Eurostars 2, ki je bil podpisan dne 5. 1. 2017 med ministrstvom in Sekretariatom EUREKA, podjetja iz Slovenije, spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja z namenom njihovega izvajanja in v povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« in je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Vrednost javnega razpisa za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2018 (1. marec in 13. september) je v letu 2018 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2019, 800.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2019, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta.

Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018, torej danes. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00.

Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00.

Več o javnem razpisu je na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1141

En odziv na “Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja