Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sredi aprila objavilo javni razpis za podporo planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi. Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Cilji javnega razpisa so:

– povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel,

– izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri.

Prijavitelj je lahko mikro, malo ali srednje veliko podjetje. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Posebni pogoj je da, se dejavnost v planinskem objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis razen v primeru nadomestne gradnje (v obdobje izvajanja dejavnosti se šteje tudi čas, ko je objekt sezonsko zaprt).

Načrtovana vrednost operacije (upravičenih stroškov) mora znašati najmanj 20.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 300.000 evrov.

Intenzivnost pomoči in delež sofinanciranja znaša do največ 80% upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa znaša pet milijonov evrov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev. Javni razpis je delo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Roka za oddajo vlog sta 13. maj in 1. oktober 2021.

Več o javnem razpisi na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporo-planinski-sportni-in-rekreacijski-infrastrukturi/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja