Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večjih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. aprila 2021, zadnji rok za oddajo vlog je 24. september 2021 oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci oziroma prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 4 mio evrov, od tega:

  • 1 mio evrov za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW,
  • 3 mio evrov za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od vključno 1 MW do 10 MW moči.

Skupna višina nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 30% vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-izrabo-1271/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja