Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki so namenjene gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom. Razpisana sredstva bodo na voljo letos ter leta 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Sofinanciralo se bo nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z rabo sončne energije do 10 MW, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z rabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z rabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 200 evrov na 1 kW inštalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. junija letos, za drugo do 10. septembra, za tretje do 26. novembra in za zadnje četrto odpiranje do 25. februarja 2022. Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih. Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, okvirna višina nepovratnih sredstev pa je pet milijonov evrov.
Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja