Javni razpis za sofinanciranje programa ReactEU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode

Javni razpis je sestavni del programa ReactEU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ), ki se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa in tega javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Program ReactEU – IKT za VIZ in javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ. Nakup IKT opreme bo vključeval: namizne računalnike, zaslone, prenosne računalnike, tablične računalnike, interaktivne zaslone, projektorje, mobilne modeme s podatkovnimi paketi, spletne kamere in slušalke.

Namen javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju, ki onemogočajo izvedbo učnega/študijskega procesa v živo. Za uresničitev navedenega je potrebno zagotoviti dovolj ustrezne IKT opreme, ki bo omogočala zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo.

Ciljne skupine so udeleženci izobraževalnega procesa (šolajoči in strokovni delavci) v VIZ (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, samostojni dijaški domovi in ljudske univerze). Šolajočim, ki doma nimajo dostopa do spleta (npr. socialne razmere, ruralna območja), bo potrebno omogočiti izposojo ustreznih modemov ter jim zagotoviti dostopnost, strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki nimajo opreme za delo na daljavo pa opremiti s prenosnimi računalniki in drugo IKT opremo.

Predvidena sredstva za ta javni razpis so 15.5 milijona evrov. Dejanska višina sredstev pa bo znana, če oziroma ko bo Arnes sklenil pogodbo o sofinanciranju programa ReactEU – IKT za VIZ z MIZŠ. Delež financiranja po tem javnem razpisu znaša 100%.

Rok za prejem vlog je 12. julij 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

http://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/javni-razpis-za-sofinanciranje-programa-reacteu-ikt-za-viz/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja