Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini  omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. Karierni center bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal karierni center za mlade, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti kot informiranje, aktivnosti za razvijanje interesov sveta dela ter poklicev, kot skupinsko delo in individualno delo s šolajočo mladino. Nadalje so sklopi še podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere svojih otrok, promocija kariernih centrov in krepitev sodelovanja različnih deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem in regionalnem nivoju ter vodenje projekta.

V okviru razpisa so obravnavane ciljne skupine mladi (učenci, dijaki), strokovni delavci in posredno starši šolajoče mladine.

Rok za oddajo ponudb je 27.junij 2019.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja