Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega  centra in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali v samostojnem objektu.

Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot,  bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. junij 2020, drugi rok 3. avgust 2020 in skrajni rok je 16. oktobra 2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/sociala/Javni-razpis-za-sofinanciranje-infrastrukture-DC_ZN-2020.pdf

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja