Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij

V okviru javnega razpisa za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo, se zagotavljajo sredstva za pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2021/2022.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture, zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja s področja kulture ter dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2022 znaša največ do 348.463,61 evrov.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. december 2021, vloge pa morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20212022-za-podiplomski-studij/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja