Kohezijska politika v luči koronavirusa COVID-19

Slovenija se, tako kot Evropska unija in praktično cel svet, prvič spoprijema z zdravstveno krizo tolikšnih razsežnosti in s tako hitrostjo širitve. Prva prednostna naloga v boju zoper krizo je seveda reševati življenja in zadovoljiti potrebe sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenih delavcev, ki vsakodnevno premikajo mejnike. Ob tem pa je nujna tudi zaščita gospodarstva in ljudi z vsemi razpoložljivimi sredstvi, pri čemer je in bo tudi v prihodnje za finančno podporo potrebna velika prožnost.

To velja tudi za izvajanje evropske kohezijske politike. Ta postaja prožnejša že na ravni Evropske unije, čemur lahko z ukrepi sledijo države članice, tudi Slovenija. V boj proti izrednim razmeram je mogoče preusmeriti vsa sredstva kohezijske politike. Ves nerazporejeni denar iz treh skladov kohezijske politike, tj. Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, bo lahko namenjen odpravljanju učinkov krize na področju javnega zdravja. Za prerazporeditev sredstev tja, kjer so najbolj nujno potrebna, bo omogočen prenos med skladi ter med kategorijami regij in cilji politik. Poleg tega bodo odpravljene zahteve glede sofinanciranja, saj države članice že uporabljamo vsa sredstva za boj proti krizi. Tudi upravljanje bo poenostavljeno.

Ob ukrepih, ki nastajajo za soočenje s krizo, pa je treba prilagoditi tudi izvajanje programov in projektov, ki so že v teku. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, se sprotno odziva na težave, ki zaradi koronavirusa COVID-19 nastajajo v Sloveniji. Vpliv koronavirusa COVID-19 opredeljujemo kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi. Z njimi želimo podpreti upravičence, ki že izvajajo sofinancirane projekte ali programe, da bi kolikor je mogoče dosegli svoje namene in cilje, seveda pa tudi cilje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot celote.

Tako je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že izdala usmeritve za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, in sicer za podaljšanja terminskih načrtov izvajanja projektov in upravičenosti stroškov ter upravljalnih preverjanj. Za boljšo preglednost informacij  smo ustvarili tematsko podstran, na kateri objavljamo tako aktualne usmeritve Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Vlade RS in Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s COVID19. Stran se redno posodablja. Ker se razmere še naprej spreminjajo, bo seveda sledilo še več predlogov in ukrepov, ki jih usklajujemo z vsemi deležniki pri izvajanju te politike v Sloveniji in Evropsko komisijo. Naša skupna želja je, da bi bili v boju s krizo čim uspešnejši.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19 .

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropska komisija

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja