Konferenca o digitalizaciji z naslovom »Love digital.si«

Na Brdu pri Kranju je od 22. do 23.10. 2018 potekala Konferenca o digitalizaciji z naslovom »Love digital.si«, ki sta jo organizirala Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s partnerji.

Na konferenci je bilo govora o digitalizaciji kot novem razvojnem izzivu za slovensko gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja. Poudarek je bil na temeljiti pripravi na proces digitalizacije, se pravi na pripravo ljudi na spremembo miselnosti in okolja. V ospredje prihajajo kompetence in ne več poklici, ki bodo v največji meri pripomogle k vključevanju posameznikov v delovno okolje, kot tudi sprememba odnosov znotraj organizacij. Neformalni odnosi znotraj organizacij naj bi krepili občutek pripadnosti in lojalnosti posameznikov, seveda ob zadrževanju nekaterih nujnih struktur kot veziva za nujno stabilnost, torej ustanovitev nekega zdravega ravnovesja med formalnim in neformalnim. Ta kultura v organizacijah je zelo pomembna, saj so organizacije, ki imajo boljšo kulturo (odnose), tudi bolj uspešne v procesu digitalizacije, kot pravi ameriški marketinški strokovnjak Daniel Newman. Vse bolj je pomemben proces vseživljenjskega učenja zaradi hitrega razvoja znanj in kompetenc. Slovenija kot celotna Evropa pa se, zaradi starega demografskega režima, sooča z učenjem starejših kot tudi njihovo vključenostjo v družbo, torej med mlade. Na konferenci se je poudarjala pismenost v smislu digitalnih kompetenc vseh, saj je Slovenija na devetem mestu, kar zadeva digitalne kompetence prebivalstva. Tehnologija je vedno na razpolago, slediti in sprejeti jo morajo ljudje.

S strani struktur gospodarstva je bilo govora tudi o digitalni interakciji s kupci, razvoju digitaliziranih izdelkov in storitev ter digitalizaciji proizvodnje, kar pa zopet prinaša izzive v smislu drugačnih kompetenc in znanj.

Na konferenci je sodelovala tudi informacijska toča Fina EU točka, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s predstavitvijo dejavnosti, ciljev in nalog, tako za sedanje kot tudi za prihodnje obdobje. V tem smislu smo ponudili pregled projektov povezanih z elektronskim poslovanjem in digitalizacijo ter podali nekaj informacij v zvezi z razpisi v prihodnje. Predvsem smo poudarjali pomembnost povezanosti vseh javnih resornih in strokovnih institucij pri oblikovanju strategij kot tudi pri ponujanju rešitev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja