Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost

Namen javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike. Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. Vključenih bo najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji. Ciljna skupina so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.

Podprti bodo projekti, ki bodo izvajali projektne aktivnosti na enem od naslednjih vsebinskih področij javnega razpisa, in sicer:

  1. Vključevanje mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov mladinskih organizacij in drugih mladih) v mladinsko delo in pridobivanje kompetenc za naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
  2. Spodbujanje participacije mladih: pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter njihovo vključevanje v družbo, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na trgu dela (sooblikovanje ukrepov) skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;

3.Uveljavljanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj: krepitev večje prepoznavnosti in priznavanja kompetenc, ki jih mladi, vključno z mladinskimi delavci in mladinskimi voditelji, pridobijo v praksi ter skozi različne oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.013.800,00 EUR.

Rok za oddajo prijave je 27. 11. 2019.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja