Le še nekaj dni je na voljo čebelarjem za oddajo vloge na Javna razpisa

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu  2020 poteče 4. septembra 2020.

Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je namenjen sofinanciranju nakupu čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Namen tega ukrepa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 145.000 evrov. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2019 in 4. septembrom 2020. Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, lahko ponovno odda vlogo, za isto opremo javnega razpisa pa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat.  Vlagatelj  je  do  sredstev  v  okviru  ukrepa  Sofinanciranje  čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

Javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 je namenjen sofinanciranju nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev. Namen tega ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 18.000 evrov. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, lahko ponovno odda vlogo. Za nakup istega novega sredstva za prevoz čebel na pašo pa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020-2022 upravičen največ dvakrat.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov pri obeh javnih razpisih.

Več informacij o javnih razpisih na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja