Mikrokrediti

Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis »Mikrokrediti« namenjen za mikro in mala podjetja.

Namen  produkta je  neposredno  zagotavljanje  ugodnih  virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta. Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje    financiranja    projektov    in    poslovnih    procesov gospodarstva.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 EUR.

Finančni instrument mikrokrediti se financira v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega  programa  za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in v  deležu  37,5  %,  z  udeležbo  Sklada  kot  izvajalca  finančnega instrumenta.

Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju). Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: z rokom vračila je 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo  glavnice  kredita  traja od  1do  6  mesecev,  z možnostjo  podaljšanja  do  največ  ½  dobe  ročnosti  kredita.  Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Javni  razpis  ima naslednja prijavna roka za  oddajo  vlog s  prilogami  na ePortal Sklada in sicer 17. februar  in  27. februar  2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P7/P7-2020—JAVNI-RAZPIS.pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja