Ministrstvo za infrastrukturo bo za samopreskrbo s sončnimi elektrarnami namenilo, v treh letih, deset milijonov kohezijskih sredstev

Objavljen je bil Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022.

Sredstva bodo na voljo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Več o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in sicer:

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja