Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku maja objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Javni razpis je za leta 2019, 2020 in 2021 in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 11. 2019

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina. Prvi rok za oddajo vlog je 10. 6. 2019, drugi rok je 16. 9. 2019 in skrajni rok je 18. 11. 2019.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2019, 2020 in 2021, znaša 17.647.059 EUR, od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1210/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja