Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« namenilo 60.000 EUR

Ministrstvo je objavilo drugi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«. Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 15.000 evrov.

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov obratih kvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

Nadomestilo za izgubo prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih NATURA 2000 se odobri le, če ima obrat akvakulture površino večjo kot 1 hektarja, in sicer v višini 300 evrov na hektar gojitvene površine na leto.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. 9. 2019 do porabe sredstev.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/akvakultura-ki-zagotavlja-okoljske-storitveuro/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja