Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima odprta dva javna razpisa za gozdarje

Javni razpis za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, je odprt do objave zaključka na spletnih straneh ministrstva. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma  med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Upravičeni stroški so gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. Razpisana sredstva so v višini 1.410.000 eur.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466

 

Drugi javni razpis, odprt za gozdarje, je za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozda. Tudi na ta razpis so možne prijave do objave zaključka na spletnih straneh ministrstva.  Predmet tega javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma konec januarja in v začetku februarja 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov  kot posledica žledoloma in zaradi vetroloma decembra 2017.

Razpisana sredstva so v višini 2.000.000 EUR.

Več o razpisu najdete na spletni strani ministrstva:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja