Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri nove razpise

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpise za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu.

Pri 12. javnem razpisu, podukrepu 4.1 gre za Podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  ki je namenjena obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. Pri tej podpori se kmetijska gospodarstva prilagajajo na podnebne spremembe, k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 evrov. Rok za prijavo na razpis je možen do 16. septembra 2020.

  1. javni razpis je za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda. Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. Na razpolago bo največ do 1 milijon sredstev, posredovanje vlog je možno do 31. decembra 2024.

Tretji, objavljen, je javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma in posledično napada populacij podlubnikov. Na voljo bo 370.000 evrov nepovratnih sredstev. Prijavo je možno oddati do 31. decembra 2024.

Sredstva za razpise zagotavljata Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Več o razpisih lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja