Neformalno izobraževanje in usposabljanje

V okviru programa se še vedno lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci. Pridobite dodatna znanja in veščine, ki jih lahko uporabite na konkretnem delovnem mestu in si s tem povečajte zaposlitvene možnosti.

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi in imate:

  • več kot 50 let,
  • najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • najmanj 30 let in ste končali največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • najmanj 30 let in ste prejemnik denarne socialne pomoči,
  • najmanj 30 let in ste delo izgubili iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 ter ste se v evidenco brezposelnih prijavili v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.

Program je še posebej namenjen tistim, ki imate delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.

Z vključitvijo pridobite nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu, boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti in nova poznanstva in informacije o novih priložnostih. Programov za pridobitev neformalnih znanj so iz različnih poklicnih področjih.

Glede možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več o tem na spletni strani Zavoda Republike Slovenije:

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/neformalno-izobrazevanje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja