Norveški finančni mehanizem (NFM) in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter projekt »Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno – pomembnost zelene energije, trajnosti in inovacij«

Na kratko o Norveškem finančnem mehanizmu (NFM) in Finančnem mehanizmu Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter projektu »Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno – pomembnost zelene energije, trajnosti in inovacij«

Norveški finančni mehanizem (NFM) in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) za finančno perspektivo 2009-2014 sta edinstvena instrumenta in temelj sodelovanja med Slovenijo, Bolgarijo, Češko, Ciprom, Estonijo, Grčijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško in Španijo ter donatorskimi državami Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Njun namen je zmanjšati gospodarske in socialne razlike znotraj Evropskega gospodarskega prostora ter posledično ustvariti okolje enakih možnosti, strpnosti, varnosti, okoljske trajnosti in dostojnega življenjskega standarda.

Slovenija je bila v obdobju 2009-2014 upravičena do nekaj manj kot 27 milijonov evrov sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so se dodeljevala preko petih programov, ki predstavljajo nadaljevanje in nadgrajevanje preteklega sodelovanja v okviru obeh finančnih mehanizmov iz obdobja 2004-2009.

Konec preteklega tedna so Slovenijo obiskali predstavniki donatorskih držav in skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Nacionalno kontaktno točno in nosilko dveh programov ter ostalimi nosilci programov na letnem sestanku ocenili izvajanje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega mehanizma.

V letu 2017 se programi za obdobje 2009–2014 zaključujejo, zato je pravi čas za popis izkušenj, dosežkov in aktivnosti. V tem obdobju so se izvajali projekti, ki so z rezultati pripomogli k razvoju in boljši kakovosti življenja v različnih delih Slovenije in na različnih področjih (več na www.norwaygrants.si).

Predstavljamo projekt »Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno« Slovenskega štipendijskega sklada znotraj programa EGP in NFM 2009-2014 ter izkušnje nosilca projekta Gimnazije Tolmin, ki je sodelovala z islandsko Ekonomsko gimnazijo kot projektnim partnerjem.

Glavni cilj projekta je bil ozavestiti dijake o pomembnosti zelene, obnovljive energije skozi mednarodno izkušnjo sodelovanja z dijaki iz Islandije, kjer je stopnja zavesti oziroma ozaveščenosti na tem področju na visoki ravni. V projektu je bilo izvedenih 41 izmenjav, v okviru katerih so imeli udeleženci možnost spoznavati in raziskovati različne načine obnavljanja energije in njene uporabe v gospodarstvu.

Omenjeni projekt je bil kot edini srednješolski projekt izbran za predstavitev na zaključni konferenci petletnega obdobja Norveškega finančnega mehanizma (EGP in NFM 2009-2014) v Bukarešti. Dijaki Gimnazije Tolmin so ob podpori novogoriške agencije Golea skupaj z dijaki iz islandske Ekonomske gimnazije (Reyjhavu) prepričali z znanjem o obnovljivih virih energije. Gimnazija Tolmin je kot nosilec projekta delovala še v okviru projekta »Združeni v biotski raznovrstnosti – Ohranjamo pisan naš svet« omenjenega programa.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja