Nov razpis za gozdarje za ureditev gozdne infrastrukture za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis, namenjen gozdarjem za ureditev gozdne infrastrukture. Cilj razpisa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.  Predmet javnega razpisa pa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.  Upravičeni stroški so namenjeni za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, stroške gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ter za pokritje splošnih  stroškov, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.

Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 2,5 milijona evrov.

Rok za sprejem ponudb je do 24. septembra 2019, vloge pa morajo biti oddane v elektronski sistem.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja