Novo strokovno spletno omrežje EU za spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU

Na voljo je novo strokovno spletno omrežje EU, ki je del desetih ukrepov, za katere se zavzema Evropska komisija s svojim komunikacijskim načrtom »Spodbujanje rasti in povezanosti v obmejnih regijah EU«. S tem želi poudariti načine, s katerimi lahko Evropa zmanjša kompleksnost, dolžino in stroške čezmejnega vzajemnega delovanja in promovira združevanje storitev vzdolž notranjih meja EU. Komunikacijski načrt je rezultat dveletnih intenzivnih raziskav in dialoga z obmejnimi nosilci interesnih skupin, nacionalnih oblasti držav članic EU in partnerskih držav ter regionalnih/lokalnih oblasti. Za več informacij obiščite spletno stran: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Predlagani ukrepi se osredotočajo na povečanje konkurenčne in povezljive situacije obmejnih regij z naglaševanjem odpravljanja nekaterih pravnih in administrativnih omejitev, ki trenutno onemogočajo tesnejše sodelovanje in vzajemno delovanje. V »Osrednji obmejni točki« so strokovnjaki Evropske komisije glede čezmejnih zadev, ki bodo koordinirali ukrepe in podpirali nacionalne in regionalne oblasti, da se soočajo s pravnimi in administrativnimi ovirami meja.

Za krepitev in poglabljanje obmejne skupnosti potrebujejo tudi vaš vložek, zato vas spodbujajo, da pričnete dialog, delite svoje primere dobrih praks in si izmenjujete vaše vsakodnevne izkušnje glede vzpostavljanja vzajemnega delovanja v čezmejnih regijah. Ta platforma vam bo ponudila možnosti, da se učite drug od drugega, ter da pridobite nove informacije glede delovanja okoli mej EU. Prijavite se lahko na tej povezavi: https://ec.europa.eu/futurium/en/user/register

Za obravnavanje Evropska komisija predlaga naslednja področja:

Pilotni projekti

Evropska komisija bo financirala do 20 pilotnih projektov, ki iščejo inovativne načine za razrešitev ali omilitev ovir oziroma kompleksnosti meja.

Dokazila in podatki

Zbiranje in analiziranje čezmejnih podatkov je bistvenega pomena za dobro odločanje. Na tem mestu si izmenjujemo informacije o obstoječih podatkih, projektih in pobudah s tega področja. Prav tako se upošteva, kaj vse je še potrebno storiti v prihodnosti.

 E-vlada

Spodbujanje trenutnih in prihodnjih projektov e-vlade za vključevanje nosilcev interesnih skupin obmejnih regij, da bi lahko priskrbeli čezmejne javne storitve, ki bi se skladali s potrebami posameznikov in podjetij na obmejnih področjih. Na tem mestu se izmenjujejo informacije, razprave in primeri dobrih praks, ki bi olajšali dostop do javnih e-storitev.

 Zdravje

Spodbujanje večjega združevanja ponudnikov zdravstvenega zavarovanja, opreme in storitev na obmejnih področjih kot tudi omogočanje mobilnosti pacientov in zdravstvenih strokovnjakov je nujno potrebno, da bi lahko ponudili dobro kvalitetno in dostopno zdravstveno zavarovanje državljanom, ki živijo na obmejnih področjih. Na tem mestu teče razprava o primerih dobre prakse in izzivih čezmejnega sodelovanja na področju zdravja kot tudi ključnih elementov, potrebnih za uspešno sodelovanje.

Storitve informiranja

Dostop do zanesljivih informacij in storitve reševanja problemov glede življenja ali dela na drugi strani meje so ključnega pomena. Ta platforma omogoča prostor za razpravljanje glede razvoja in morebitnih rešitev glede oskrbe tovrstnih storitev.

Transport

Lokalni javni prevoz čez meje je še vedno zelo pomanjkljiv v EU. Na tem mestu teče razprava kako se lahko izboljša prevoz preko sodelovanja med ponudniki transporta in nosilci odločitev. Prav tako iščemo manjkajoče povezave vzdolž notranjih meja.

Večjezičnost (Multilingualizem)

Obvladanje jezika sosednje države je velika prednost, ker gradi zaupanje, razumevanje in odpira vrata zaposlovanju. Na tem mestu so prikazani primeri dobrih praks.

Zaposlovanje

Mobilnost delovne sile v čezmejni regiji je zelo zaželjena za povečanje rasti in stopnje zaposljivosti. Vsi vidiki te mobilnosti so tukaj pokriti, od prepoznavanja spretnosti/usposobljenosti do socialne varnosti in obdavčevanja.

 Institucionalne zadeve

Čezmejno sodelovanje in razrešitev obmejnih zadev zahteva visoko stopnjo institucionalnega sodelovanja in včasih ustanovitev novih struktur sodelovanja in procesov ali razvoj novih orodij. Na tem mestu teče razprava,  predstavljeni pa so tudi primeri dobrih praks.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja