Objavljen 3. javni razpis za podukrep 16.5 »Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva«

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020.

Delež sredstev je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 80 odstotkov, delež sredstev pa iz proračuna Republike Slovenije ta pa znaša 20 odstotkov.

Več informacij dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,  Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, e-pošta: [email protected] in ostalih INFO točkah.

Vse o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja