Objavljen je bil razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih blažitvi podnebnih sprememb

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa »Blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje«. Spodbude so namenjene projektom, ki bodo prispevali k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanja načel krožnega gospodarstva in izboljšanju   upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Sredstva so zagotovljena iz Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in slovenske udeležbe. Skupna vrednost javnega razpisa je nekaj manj kot 15,6 milijona evrov, delež sofinanciranja projektov je do sto odstotkov vseh upravičenih izdatkov. Upravičenci so pravne osebe zasebnega ali javnega prava. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev vendar ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se projekti morajo končati najpozneje do 30. aprila 2024.

Informativna delavnica za prijavitelje je predvidena v juniju.

Rok za prijavo na javni razpis je 30. september 2021.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja